08572 Sant Pere de Torelló - Barcelona

Torneado de la madera / pan de plata